in

Top 10 Highest Paid Bank CEO Of Nepal || नेपालका सबैभन्दा बढी तलब खाने CEO हरु || #nepaligyan ||

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

iPhone 14Top 10 Highest Paid Bank CEO Of Nepal || नेपालका सबैभन्दा बढी तलब खाने CEO हरु || #nepaligyan ||Top 10 Highest Paid Salary Bank CEO Of Nepal || नेपालका सबैभन्दा बढी तलब खाने CEO हरु || #nepaligyan
@NepaliGyan0

| LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE |

#bank_ceo_of_nepal
#ceo_salary_of_nepal
#bank

Nepali bank ceo
nepali bankers
how to join nepali bank
highest paid salary in nepal
nepali business idea
nepali bank vacancy
anil kesari shah
salary of nepali bank ceo
top highest paid salary bank ceo in nepal
nepali gyan
nic asia bank
nabil bank
standrad chartered bank
prabhu bank
nepali share market
nepali share bazar
ipo in nepal
share of nepal

Disclaimer

video is for educational and information purpose only.
copyright disclaimer under section 107 of the copyright act 1976 of nepal. Alloeence is made for “fair use” for purpose such as criticism, comment, news reporting, teaching, research .

Fair use is a use primitted by copyright statue that might otherwise be infringing.

nepali bank ceo,top highest paid ceo,highest paid salary ceo in nepal,nepali bank,nepali bankers,nepali bank ceo salary,nepali bank vacancy,nic asia bank,roshan kumar neupane nic asia bank ceo,anil kesari shah salary,nepali business man,nepali gyan,nabil bank,prime bank,salary of bank ceo in nepal,how to join bank in nepal,government bank vs private bank,anil kesari shah interview,nepali share market,ipo result in nepal,upcomming ipo in nepal

Video Source & Full Credit

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

30 Comments

  1. यो बैक ले राम्रो लगानी जनता लीई खसी बनाएर देश को अर्थ तन्रमा सहयोग गरेर हाई पे दिएको होईन । यिनी हरू ले जनता को खुन पसीना को कमाई दुरूपयोग गरेर धेरै तलब खाएको हो । यदी यीनीहरू साच्चै को राम्रो बैक संचालक भएको भए आज किन सबै बैक कीन टाट पल्टीदैछ । सबै यी जस्तै जनता मारा देश मारा ठग चोर हरू जस्तो ले गर्दा हो । काम नदाम धैरै तलब र बोनस लिए पछी बैक टाट जनता ले गास काटेर बैक को भरोसा गरेर राखेको पैसा सबै स्वाहा पार्ने माफीया हरू हुन यिनीहरू ।

  2. जन्ताको रगत र पसीना खाछौ । सस्तो बीयाज भन्छौ दीनी बेलामा पछी मन लाको बीयाज बदो भन्छौ तेही भयर त होइछ मान्छे आत्म हत्या गर्नी बदेको पनी कती हो बैक को बीयाज कर्म चारीले बदेको छ भने हुन्छ आज बैक मा तीर्न गको पैसा पनी बीयाज बदेकाले सोचे भन्दा बदी रकम ले गर्दा नतीरी फर्केर आय अब पनी बीयाज घतेन भने म पनी यक दीन मर्न बाध्या हुन्छु यो nic बैक त यक नम्बर को घाती ।

Tattiawna Jones Age, Net Worth, Films, Dating, Biography

Yalı Çapkını Episode 13 amazing BTS videos Episode 13 Trailer 2 | English subtitles

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

iPhone 14